พฤษภาคม 2024

Take a break and read all about it

Activities & Events

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดอบรมโครงการ Working Paper เตรียมความพร้อมสู่การสอบวัดคุณสมบัติ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากร อบรมโครงการ Working Paper ให้กับนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การสอบวัดคุณสมบัติ

Activities & Events

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดอบรมโครงการ Working Paper เตรียมความพร้อมสู่การสอบวัดคุณสมบัติ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากร อบรมโครงการ Working Paper ให้กับนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การสอบวัดคุณสมบัติ

Activities & Events

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชนินทร์ อยู่เพชร อาจารย์ภาควิชาการเงิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรอบรมโครงการ Working Paper ให้กับนักศึกษา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น.

Activities & Events

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว การบริการ และอีเว้นท์ มีโอกาศต้อนรับ คุณสุวัฒน์ วงษ์โชติวัฒนา ผู้อำนวยการภาคพื้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคลประจำประเทศไทยกัมพูชาและมัลดีฟส์ แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ได้มาบรรยายพิเศษหัวข้อ “การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในบริบทธุรกิจโรงแรม” เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 -16.00 น. ห้อง 5501 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Activities & Events

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาปริญญาโท-ปริญญาเอก และผู้สนใจ เข้าร่วม กิจกรรม Reskill AI for Research: เรียนรู้การใช้ AI เพื่อการทำวิจัย หัวข้อการอบรม: การประยุกต์ใช้ AI เพื่อการทำวิจัย วันที่: 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง 5505 อาคาร 5 ขั้น 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Activities & Events

คุณเก่ง วุฒิชัย จงสงวน Creative Director จากเอเยนซี่โฆษณาชื่อดัง BBDO Bangkok และศิษย์เก่าปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณา กับประสบการณ์ในวงการมากกว่า 14 ปี มาบรรยายหัวข้อ “Creative Thinking Process“ ให้นักศึกษาปริญญาโท นิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Activities & Events

คุณโจ-จิรพิสิษฐ์ รุจน์เจริญ ประธาน YEC (Young Entrepreneur Chamber of Commerce) หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา มาเล่า Case study การสร้างสรรค์แคมเปญการโปรโมทจังหวัดเมืองรองอย่างโคราช ด้วยพลัง Soft power ให้กับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอกาารค้าไทย

Activities & Events

ดร.ศุภลักษ์ สุวัตถิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีซิกซ์ตี้ทรี จำกัด, เลขาธิการ สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน (EMA) และ ประธานคณะกรรมการด้านมาตรฐานและความยั่งยืน สมาคมการแสดงสินค้าไทย (TEA) มาบรรยายในหัวข้อบรรยายใน หัวข้อ “ประเด็นในปัจจุบันและความท้าทายในการบริหารองค์กรและทุนมนุษย์ของธุรกิจอีเว้นท์” รายวิชา GT523 การจัดการองค์การและทุนมนุษย์สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว การบริการและอีเว้นท์ ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม เวลา 13.-16.00 น ห้อง 5501

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch