กุมภาพันธ์ 2023

Take a break and read all about it

Activities & Events

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออาชีพ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.เมชฌ เมธจิรนนท์ และ รศ.ดร.สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์ มาเป็นประธานสอบการเสนอหัวข้อการค้นคว้าอิสระ (IS) ของนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีน ทั้งหมด 7 คน

Activities & Events

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และการลงทุน (Analyst MBA) เข้าร่วมงาน “StockRadars Day 2023 ติดเรดาร์การลงทุน หาหุ้นสร้างโอกาสในวิกฤต” ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย สยามพารากอน

Activities & Events

การแต่งกายมหาบัณฑิต พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564.. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch