ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปี2564 และห้องรายงานตัว+ลำดับที่นั่ง ของผู้เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

 

 

>>คลิ๊ก ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปี2564 <<

>คลิ๊ก ห้องรายงานตัว+ลำดับที่นั่ง <<

 

*ขอให้ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตตรวจสอบรายชื่อของตัวเองที่หน้าห้องรายงานตัวตามประกาศก่อนเข้าห้องรายงานตัวอีกครั้ง

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
LINE : @GSUTCC
WEBSITE: http://gs.utcc.ac.th
Instagram : graduate.utcc
Facebook : GSUTCC
Twitter : @GS_UTCC
โทร : 095-367-5512