บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับ กนกธร วัชรเมฆขลา นักศึกษาปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณทิต ชั้นปีที่1  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  มี license IC complex1 CFP Module 1 ผลสอบ CFP module 2 ประกาศผลเมื่อวันที่ 5/12/65 ว่า “ผ่าน” กำลังรอขึ้นทะเบียนเป็น Investment planer (ผู้วางแผนการลงทุน) กับทาง กลต.