บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานปัจฉิมนิเทศเพื่อแสดงความยินดีกับว่าที่ มหาบัณฑิต MBA Program
 
ณ Osca & Blanco Bar and Restaurant
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566