ตุลาคม 2023

Take a break and read all about it

Activities & Events

ภาพบรรยากาศค่ำคืนแห่งความประทับใจ กิจกรรมสานสัมพันธ์ รับน้อง-ส่งพี่ จัดโดยหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์การตลาด 28 ตค 66 ห้องเลาจน์ ตึก 5 ชั้น 1 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี กล่าวเปิดงาน และศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ วิไลนุช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา เปลี่ยนรุ่ง ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต ให้การต้อนรับ

Activities & Events

ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566 เวลา 12.00 – 14.00 น. ณ ห้อง 5504 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Activities & Events

งาน “Social Wars” FUTURE READINESS เตรียมความพร้อมนักธุรกิจออนไลน์พร้อมสู่อนาคต พลิกมุมมอง เปิดทุกเทคนิค เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เเตกต่างและอยู่รอดต่อทุกการเปลี่ยนเเปลงอย่างยั่งยืน

Activities & Events

ขอแสดงความยินดีกับ คุณนันทสิทธิ์ นิตย์เมธา ศิษย์เก่าป.โท สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด (MC16) บัณฑิตวิทยาลัย ม.หอการค้าไทย และ Senior New Media Manager จาก MONO29 ในโอกาสได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์คนใหม่

Activities & Events

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริญญา ดุสิตนานนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรพานักศึกษา ปริญญาโท cyber law เยี่ยมชมสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอกาค้าไทย ในวันเสาร์ที่ 30 ก.ย. 2566

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch