บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ขอแสดงความยินดีกับ คุณนันทสิทธิ์ นิตย์เมธา ศิษย์เก่าป.โท สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด (MC16) บัณฑิตวิทยาลัย ม.หอการค้าไทย และ Senior New Media Manager จาก MONO29 ในโอกาสได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์คนใหม่ ซึ่งจะดำรงตำแหน่งนายกฯ สมัยที่ 12 ไปอีกหนึ่งปีนับจากนี้