ภาพบรรยากาศค่ำคืนแห่งความประทับใจ กิจกรรมสานสัมพันธ์ รับน้อง-ส่งพี่ จัดโดยหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์การตลาด 28 ตค 66 ห้องเลาจน์ ตึก 5 ชั้น 1 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี กล่าวเปิดงาน และศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ วิไลนุช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา เปลี่ยนรุ่ง ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต ให้การต้อนรับ

#นิเทศหัวการค้า
#ที่นี่connectionเข้มแข็ง
#GSUTCC
#นิเทศศาสตร์การตลาด