หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว การบริการ และอีเว้นท์ ต้อนรับคุณสุวัฒน์ วงษ์โชติวัฒนา แชร์ประสบการณ์จัดการทรัพยากรมนุษย์ในโรงแรม

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว การบริการ และอีเว้นท์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคุณสุวัฒน์ วงษ์โชติวัฒนา ผู้อำนวยการภาคพื้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคลประจำประเทศไทย กัมพูชา และมัลดีฟส์ แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ มาบรรยายพิเศษหัวข้อ “การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในบริบทธุรกิจโรงแรม” เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 5501 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คุณสุวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปีในธุรกิจโรงแรม ได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์อันล้ำค่าเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในบริบทที่หลากหลายทางวัฒนธรรม เนื้อหาการบรรยายครอบคลุมประเด็นสำคัญต่างๆ ดังนี้

  • ความท้าทายของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรมที่มีพนักงานจากหลากหลายวัฒนธรรม
  • กลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการสร้างแรงจูงใจ รักษาพนักงาน และส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรที่มีความหลากหลาย
  • เทคนิคการสื่อสารและการบริหารความขัดแย้งในบริบทที่หลากหลาย
  • กรณีศึกษาและตัวอย่างจริงจากประสบการณ์ของแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

การบรรยายครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษา ที่เข้าร่วมเป็นอย่างมาก ผู้เข้าร่วมต่างตั้งใจฟังและมีส่วนร่วมในการถามตอบ บรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้ ประสบการณ์ และข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานในธุรกิจโรงแรมยุคใหม่ที่ต้องเผชิญกับความท้าทายจากความหลากหลายทางวัฒนธรรม

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว การบริการ และอีเว้นท์ มุ่งมั่นพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในธุรกิจการท่องเที่ยว การบริการ และอีเว้นท์ การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นดังกล่าว และหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

สำหรับผู้ที่พลาดโอกาสฟังการบรรยายครั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว การบริการ และอีเว้นท์ เพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ https://gs.utcc.ac.th
Line OA : @GSUTCC
โทรศัพท์: 095-3675512