บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาปริญญาโท-ปริญญาเอก และผู้สนใจ เข้าร่วม

กิจกรรม Reskill AI for Research: เรียนรู้การใช้ AI เพื่อการทำวิจัย

หัวข้อการอบรม: การประยุกต์ใช้ AI เพื่อการทำวิจัย

วิทยากร:

รศ.ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียร อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผศ.ดร.สุพิชชา ชีวพฤกษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่: 28 พฤษภาคม 2567

เวลา: 13.00 – 16.00 น.

สถานที่: ห้อง 5505 อาคาร 5 ขั้น 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รายละเอียด:

กิจกรรม Reskill AI for Research นี้ มุ่งเน้นไปที่การสอนนักวิจัยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในงานวิจัย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับวิธีการใช้ AI ในการคัดเลือกเอกสาร สืบค้นข้อมูล จัดโครงสร้าง และเขียนเอกสารวิชาการ

หัวข้อที่จะครอบคลุม:

การคัดเลือกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยจากฐานข้อมูล: เรียนรู้วิธีใช้ AI ในการค้นหาและคัดกรองเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยของคุณ
การใช้ AI เพื่อการสืบค้นการวิจัย: เรียนรู้วิธีใช้ AI ในการค้นพบงานวิจัยใหม่ล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า…

กลุ่มเป้าหมาย:
อาจารย์
นักวิจัย
นักศึกษาปริญญาโท-เอก
เจ้าหน้าที่ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับ AI

การลงทะเบียน:
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code
หรือลิ้งค์ลงทะเบียน https://forms.gle/w6jxT2iqQfimzZcVA
ค่าธรรมเนียม: ฟรี

หมายเหตุ:
จำนวนผู้เข้าร่วมจำกัด
ผู้เข้าร่วมควรมีแล็ปท็อปส่วนตัว

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
Line OA : @GSUTCC
โทรศัพท์: 095-3675512