ป.โทนิเทศศาสตร์การตลาด เรียนรู้ “Creative Thinking Process” จาก Creative Director BBDO Bangkok

หลักสูตรป.โทนิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ คุณเก่ง วุฒิชัย จงสงวน Creative Director จากเอเยนซี่โฆษณาชื่อดัง BBDO Bangkok ศิษย์เก่าปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มาบรรยายหัวข้อ “Creative Thinking Process“ แก่นักศึกษาปริญญาโท นิเทศศาสตร์การตลาด

คุณเก่ง ถ่ายทอดประสบการณ์กว่า 14 ปี ในวงการโฆษณา แบ่งปัน “Creative Thinking Process“ กระบวนการคิดสร้างสรรค์แคมเปญสื่อสาร ที่ช่วยให้นักศึกษามีทักษะการคิดวิเคราะห์ มองหาโอกาส และสร้างสรรค์แคมเปญที่โดนใจผู้บริโภค

นอกจากนี้ คุณเก่ง ยังนำเสนอ Case study หลากหลายแบรนด์ ที่ผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของเขาและทีม ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากตัวอย่างจริง เข้าใจกลยุทธ์ เทคนิค และวิธีคิด ที่นำไปสู่ความสำเร็จของแคมเปญโฆษณา

นักศึกษาที่เข้าร่วมฟังบรรยายต่างประทับใจ ได้รับความรู้ เทคนิค และแนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์แคมเปญสื่อสาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการประกอบอาชีพในอนาคต

หลักสูตรป.โทนิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มุ่งมั่นพัฒนาทักษะและความรู้ให้นักศึกษา สามารถนำไปประกอบอาชีพในสายงานการตลาดและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สนใจเรียนต่อหลักสูตรป.โทนิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ติดต่อได้ที่:

#มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย #ปโทนิเทศศาสตร์การตลาด #CreativeThinkingProcess #คุณเก่ง #BBDOBangkok #โฆษณา #สื่อสาร #CaseStudy #แบรนด์