เมษายน 3, 2024

Take a break and read all about it

Activities & Events

ขอแสดงความยินดีกับเภสัชกรหญิงวนิชชา พลจินดา นักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตร MBA สาขาผู้ประกอบการ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการ Running Project UTCC Start Up Competition Season#1 จากผลงาน ”จีโน่เลดี้ ชุดตรวจตกขาว เพื่อนแท้ของผู้หญิง“

Activities & Events

อัษฎายุทธ คุณวิเศษพงษ์ หรือ นาตาเลีย ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สร้างความภาคภูมิใจให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศไทยอีกครั้ง ด้วยการคว้ามงกุฎชนะเลิศการประกวด Universe is U เวทีแห่งความเท่าเทียม

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch