ขอแสดงความยินดีกับเภสัชกรหญิงวนิชชา พลจินดา นักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตร MBA สาขาผู้ประกอบการ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการ Running Project UTCC Start Up Competition Season#1 จากผลงาน ”จีโน่เลดี้ ชุดตรวจตกขาว เพื่อนแท้ของผู้หญิง“

รางวัลนี้เป็นเครื่องหมายการันตีถึงความคิดสร้างสรรค์ ความมุ่งมั่น และความทุ่มเทของเภสัชกรหญิงวนิชชา ในการพัฒนาผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้หญิง

โครงการ Running Project UTCC Start Up Competition Season#1 เป็นเวทีสำหรับนักศึกษาที่ใฝ่ฝันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำเสนอไอเดียธุรกิจและแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เภสัชกรหณิงวนิชชา สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศจากผลงาน ”จีโน่เลดี้ ชุดตรวจตกขาว เพื่อนแท้ของผู้หญิง“ ซึ่งเป็นชุดตรวจตกขาวที่ใช้งานง่าย สะดวก และแม่นยำ ช่วยให้ผู้หญิงสามารถตรวจสุขภาพช่องคลอดได้ด้วยตัวเอง

รางวัลนี้ นอกจากจะเป็นการยืนยันความสามารถของเภสัชกรหณิงวนิชชาแล้ว ยังเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาคนอื่น ๆ มุ่งมั่นพัฒนาผลงานและไอเดียธุรกิจของตัวเองต่อไป

ขอแสดงความยินดีกับเภสัชกรหญิงวนิชชา พลจินดา อีกครั้ง และขออวยพรให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางธุรกิจต่อไป

เพิ่มเติม

  • ผลงาน ”จีโน่เลดี้ ชุดตรวจตกขาว เพื่อนแท้ของผู้หญิง“ เป็นชุดตรวจตกขาวที่ใช้งานง่าย สะดวก และแม่นยำ ช่วยให้ผู้หญิงสามารถตรวจสุขภาพช่องคลอดได้ด้วยตัวเอง
  • ชุดตรวจนี้ประกอบด้วยแผ่นทดสอบและขวดน้ำยา โดยผู้ใช้เพียงนำแผ่นทดสอบจุ่มลงในขวดน้ำยา รอผลประมาณ 5 นาที ก็จะทราบผลว่ามีตกขาวหรือไม่
  • ผลงานนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการ Running Project UTCC Start Up Competition Season#1
  • รางวัลนี้เป็นการยืนยันความสามารถของเภสัชกรหณิงวนิชชา และเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาคนอื่น ๆ มุ่งมั่นพัฒนาผลงานและไอเดียธุรกิจของตัวเองต่อไป