ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต aMBA ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 (รอบ 1)

Share This Post

ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต aMBA

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 (รอบ 1)

คลิกที่นี่ >>> Update รายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ และช่วงเวลาสัมภาษณ์<<<

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต aMBA ม.หอการค้าไทย

♦ สอบสัมภาษณ์ทางโปรแกรม ZOOM Meetings  :  วันที่ 4 ธันวาคม 2564

Join Zoom Meeting : https://us02web.zoom.us/j/2583726029

Meeting ID: 258 372 6029

Passcode: 123456

♦ ประกาศผลสอบสัมภาษณ์  :  วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น. ที่ https://gs.utcc.ac.th/ และ email ของท่าน

*เอกสารการสมัครทางหลักสูตรฯ จะแจ้งวันส่งเอกสารให้ทราบอีกครั้ง

**ขอให้ผู้สอบสัมภาษณ์ ตรวจสอบ email ของท่าน เพื่อรับข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ จากทางหลักสูตรฯ

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ 064-1237098 / Line Official บัณฑิตวิทยาลัย : @gsutcc

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch