ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคปลาย รอบ 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (aMBA)

Share This Post

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคปลาย รอบ 1)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (aMBA)

 

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พร้อมรหัสนักศึกษา   Click >> รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

——————————————————————————————————————————————————-

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

ให้นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จำนวน 8,200 บาท  **ภายในวันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2564**

**นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ได้ในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป**

คลิก>> วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และการชำระเงินค่าเทอม

———————————————————————————————————————————————

การลงทะเบียนในภาคเรียนแรก (ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564)

ในภาคเรียนแรก ทางสำนักทะเบียนและประมวลผลจะลงทะเบียนให้ ในเทอมถัดไปนักศึกษาลงทะเบียนด้วยตนเอง

เริ่มเรียน >> วันที่ 15 มกราคม – 4 มิถุนายน 2565

 

ตารางเรียน >> ตารางเรียน เทอมปลาย ปีการศึกษา 2564

 

ปฎิทินการศึกษา คลิกที่นี่ >>ปฎิทินการศึกษา

———————————————————————————————————————————————

ชำระเงินค่าลงทะเบียน (ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564)

การชำระเงิน : นักศึกษาสามารถเลือกการชำระเงินได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1. เลือกชำระเงินค่าลงทะเบียนแบบผ่อนชำระ

แบ่งชำระค่าลงทะเบียนเป็นจำนวน 5 งวด โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการผ่อนผันชำระเงิน

(วันที่ผ่อนชำระ และจำนวนเงินที่ขอผ่อนผันการชำระเงิน ทางหลักสูตรฯ ได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดในไฟล์คำร้อง)

download ใบคำร้อง ใบคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน

**สำหรับศิษย์เก่า เมื่อระบบเพิ่มส่วนลดศิษย์เก่าให้แล้ว สามารถเขียนใบคำร้องผ่อนชำระได้ที่ >> ใบคำร้องขอผ่อนชำระสำหรับศิษย์เก่า

 

กรอกรายละเอียดใบคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน และส่งเอกสารคำร้องมาที่ E-Mail : a[email protected]  

พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และรหัสนักศึกษา ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2564

วิธีที่ 2. เลือกชำระเงินค่าลงทะเบียนแบบเต็มจำนวน

ชำระยอด 58,350 บาท ในระหว่างวันที่ 15 – 21 ธันวาคม 2564

⭐มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ใจดีออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาใหม่-นักศึกษาปัจจุบัน เรียนต่อปริญญาโท – ปริญญาเอก

ส่วนลด 5% ของค่าหน่วยกิตในภาคเรียนนั้น สำหรับผู้ที่ชำระค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

———————————————————————————————————————————————

การทำส่วนลดศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 10 % (สำหรับนักศึกษาที่เป็นศิษย์เก่า และนักศึกษาที่มีเครือญาติเป็นศิษย์เก่า)

– สำหรับศิษย์เก่า นักศึกษาชำระเงินค่าแรกเข้า 8,200 บาท ให้เรียบร้อย พร้อมกรอกแบบฟอร์มและชำระค่าสมาชิกสมาคม 500 บาท

ส่งสลิปไปที่เมลสมาคมศิษย์เก่าก่อนถึงจะทำการใส่ส่วนลดค่าหน่วยกิตอัตโนมัติ ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2564

ใบสมัครสมาชิก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย >> https://forms.gle/o17a4tLoHFHXNxe49

– สำหรับเครือญาติ นักศึกษาชำระเงินค่าแรกเข้า 8,200 บาท ให้เรียบร้อย และติดต่อกลับบัณฑิตวิทยาลัย เบอร์โทร 095-367-5512

ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2564

———————————————————————————————————————————————

การทำบัตรนักศึกษา

นักศึกษาส่งรูปเพื่อทำบัตรนักศึกษาใหม่ ผ่าน แอปพลิเคชั่น Utcc Plus ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2564

คลิก >> https://registrar.utcc.ac.th/?p=2175

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch