“ นอกจากการที่ได้เจอเพื่อนและอาจารย์ที่ดี การที่ได้เรียนที่นี่ได้เรียนหลักสูตรนี้ทำให้ได้รู้ว่ายังมีเรื่องใหม่ๆรอบตัวเราที่เราไม่เคยรู้อีกมากและอีกหลายเรื่องที่เราเคยมองข้ามไป ทำให้เราได้นำกลับมาคิด วิเคราะห์กับสิ่งที่เกิดขึ้น ว่าควรจะทำอย่างไร จะแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาได้ยังไงบ้าง ต้องมองหรือกลับไปดูที่ตรงไหน ทำให้เราสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ได้จริงทั้งในชีวิตและในการทำงานหรือแม้แต่ในการวางแผนในอนาคตข้างหน้าว่าเราควรจะทำอะไรต่อไป ”

 

คุณศิวนารถ พงศ์วิสิษฐ์

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment