คอร์ส “7-Day Reskill: Arts win Biz Series #1″เข้าวิน!!! ชนะใจลูกค้าด้วยเทคนิคสายอาร์ท

Share This Post

🎉 เข้าวิน!!! ชนะใจลูกค้าด้วยเทคนิคสายอาร์ท 🎉

📍คอร์ส “7-Day Reskill: Arts win Biz Series #1”
เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมทางธุรกิจ ปรับบุคลิกภาพการแต่งกายให้สมาร์ทและปรับลุคการโพสต์ท่าถ่ายรูป เกร็ดความรู้เรื่องไวน์ และมารยาทบนโต๊ะอาหาร

📍7 วัน 14 ชม.เต็ม!! กับคอร์สเรียนสดออนไลน์ผ่าน Zoom กับโค้ช ถาม-ตอบข้อสงสัยได้
(ดูย้อนหลังได้ภายในเดือนที่ลงเรียน)
*สำหรับบุคคลทั่วไปเหมาจ่ายราคาเดียว 1,990 บาท
**สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สมาชิกหอการค้าไทย ราคาพิเศษ 1,590 บาทเท่านั้น

📍วิชาที่จะได้เรียนทั้งหมด 7 คอร์ส คูลๆ (คอร์สละ 2 ชม.)ได้แก่

✅ Inside the World of “Wine” โดย โค้ชโอ
✅ Korean 101 โดย โค้ชสไปรท์
✅ Chinese 101 โดย โค้ชป๊อบ
✅ Chinese Business Culture โดย โค้ชจะเด็ด
✅ Business Dining โดย โค้ชประภา
✅ Biz Dress Code โดยโค้ชแนน
✅ Cool & Smart Photo Post โดย โค้ชเก๋ง

📍เรียนเวลา 19.00-21.00 น. เริ่มเรียนที่ 1 เมษายน 65

✅ สมัครหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

https://forms.gle/ydLfBzvWCd9o7khe6

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch