ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคปลาย รอบ 2) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (aMBA)

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคปลาย รอบ 2)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (aMBA)

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พร้อมรหัสนักศึกษา   Click >> รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

————————————————————————————————————————————

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

ให้นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จำนวน 8,200 บาท  **ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 – 5 มกราคม 2565**

**นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ได้ในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป**

คลิก>> วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และการชำระเงินค่าเทอม

————————————————————————————————————————————

การลงทะเบียนในภาคเรียนแรก (ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564)

ในภาคเรียนแรก ทางสำนักทะเบียนและประมวลผลจะลงทะเบียนให้ ในเทอมถัดไปนักศึกษาลงทะเบียนด้วยตนเอง

เริ่มเรียน >> วันที่ 15 มกราคม – 4 มิถุนายน 2565

 

ตารางเรียน >> ตารางเรียน เทอมปลาย ปีการศึกษา 2564

ปฎิทินการศึกษา คลิกที่นี่ >>ปฎิทินการศึกษา

————————————————————————————————————————————

ชำระเงินค่าลงทะเบียน (ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564)

การชำระเงิน : นักศึกษาสามารถเลือกการชำระเงินได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1. เลือกชำระเงินค่าลงทะเบียนแบบผ่อนชำระ

แบ่งชำระค่าลงทะเบียนเป็นจำนวน 5 งวด โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการผ่อนผันชำระเงิน

(วันที่ผ่อนชำระ และจำนวนเงินที่ขอผ่อนผันการชำระเงิน ทางหลักสูตรฯ ได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดในไฟล์คำร้อง)

download ใบคำร้อง >>ใบคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน

**สำหรับศิษย์เก่า เมื่อระบบเพิ่มส่วนลดศิษย์เก่าให้แล้ว สามารถเขียนใบคำร้องผ่อนชำระได้ที่ >> ใบคำร้องขอผ่อนชำระสำหรับศิษย์เก่า

กรอกรายละเอียดใบคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน และส่งเอกสารคำร้องมาที่ E-Mail : a[email protected]

พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และรหัสนักศึกษา ภายในวันที่ 5 มกราคม 2564

 

วิธีที่ 2. เลือกชำระเงินค่าลงทะเบียนแบบเต็มจำนวน

ชำระยอด 58,350 บาท ในระหว่างวันที่ 6 – 12 มกราคม 2564

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ใจดีออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาใหม่-นักศึกษาปัจจุบัน เรียนต่อปริญญาโท – ปริญญาเอก

ส่วนลด 5% ของค่าหน่วยกิตในภาคเรียนนั้น สำหรับผู้ที่ชำระค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

————————————————————————————————————————————

การทำส่วนลดศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 10 % (สำหรับนักศึกษาที่เป็นศิษย์เก่า และนักศึกษาที่มีเครือญาติเป็นศิษย์เก่า)

– สำหรับศิษย์เก่า นักศึกษาชำระเงินค่าแรกเข้า 8,200 บาท ให้เรียบร้อย พร้อมกรอกแบบฟอร์มและชำระค่าสมาชิกสมาคม 500 บาท ส่งสลิปไปที่เมลสมาคมศิษย์เก่าก่อนถึงจะทำการใส่ส่วนลดค่าหน่วยกิตอัตโนมัติ ภายในวันที่ 5 มกราคม 2564

ใบสมัครสมาชิก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย >> https://forms.gle/o17a4tLoHFHXNxe49

– สำหรับเครือญาติ นักศึกษาชำระเงินค่าแรกเข้า 8,200 บาท ให้เรียบร้อย และติดต่อกลับบัณฑิตวิทยาลัย เบอร์โทร 095-367-5512 ภายในวันที่ 5 มกราคม 2564

————————————————————————————————————————————

การทำบัตรนักศึกษา

นักศึกษาส่งรูปเพื่อทำบัตรนักศึกษาใหม่ที่ E-mail : [email protected]  พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และรหัสนักศึกษา

ภายในวันที่ 5 มกราคม 2564

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch