นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด รุ่น 24 ม.หอการค้าไทย มีโอกาสได้ไปดูงานพร้อมนำเสนอแผนกลยุทธ์สื่อและคอนเทนท์ ให้กับคุณโก้-กฤตพณ ทัพพะรังสี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ด แอนด์ ดริ๊งค์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เจ้าของชานมแบรนด์ CoCo Fresh Tea & Juice (Thailand)

Share This Post

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด รุ่น 24 ม.หอการค้าไทย มีโอกาสได้ไปดูงานพร้อมนำเสนอแผนกลยุทธ์สื่อและคอนเทนท์ ให้กับคุณโก้-กฤตพณ ทัพพะรังสี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ด แอนด์ ดริ๊งค์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เจ้าของชานมแบรนด์ CoCo Fresh Tea & Juice (Thailand) ซึ่งเป็นโปรเจคในวิชา CA513 การสร้างสรรค์สื่อและสารเพื่อการสื่อสารการตลาด

“เลือกเรียนต่อปริญญาโทในสิ่งที่อยากเป็นต้องเรียนนิเทศศาสตร์การตลาดที่คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เราคือผู้บุกเบิกและผู้นำด้านสื่อสารการตลาด เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและความคิดสร้างสรรค์ที่ทันสมัย​และไม่ยึดติดกับการสื่อสารในรูปแบบเดิม มาสมัครเป็นครอบครัวนิเทศศาสตร์การตลาด รุ่น 24 กัน”

💡เลือกเรียนได้ ทั้งวันธรรมดาหรือเสาร์ – อาทิตย์
💡
มีการจัดศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
💡
เปิดมุมมอง เเละวิสัยทัศน์ ของการเป็นนักการสื่อสารการตลาด
💡
อาจารย์ผู้สอนจบจากสถาบันชั้นนำระดับโลก และวิทยากรมากประสบการณ์
💡
สามารถชำระค่าเทอมแบบรายเดือนได้

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้

สมัครเรียน https://reg.utcc.ac.th/registrar/apphome.asp

ข้อมูลหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์การตลาด)
https://gs.utcc.ac.th/wp-content/uploads/11-หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต-สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด.pdf

คำถามที่เกี่ยวกับการสมัครเข้าเรียน

https://gs.utcc.ac.th/faq/

สอบถามเพิ่มเติม
LINE : @GSUTCC
Facebook:@marcommutcc

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch