ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคปลาย รอบ 3) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (aMBA)

Share This Post

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคปลาย รอบ 3)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (aMBA)

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พร้อมรหัสนักศึกษา   Click >> รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

—————————————————————————————————————

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

ให้นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จำนวน 8,200 บาท  **ภายในวันที่ 9 – 10 มกราคม 2565**

คลิก>> วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และการชำระเงินค่าเทอม

—————————————————————————————————————

การลงทะเบียนในภาคเรียนแรก (ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564)

ในภาคเรียนแรก ทางสำนักทะเบียนและประมวลผลจะลงทะเบียนให้ ในเทอมถัดไปนักศึกษาลงทะเบียนด้วยตนเอง

เริ่มเรียน >> วันที่ 15 มกราคม – 4 มิถุนายน 2565

 

ตารางเรียน >> ตารางเรียน เทอมปลาย ปีการศึกษา 2564

ปฎิทินการศึกษา คลิกที่นี่ >>ปฎิทินการศึกษา

—————————————————————————————————————

ชำระเงินค่าลงทะเบียน (ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564)

การชำระเงิน : นักศึกษาสามารถเลือกการชำระเงินได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1. เลือกชำระเงินค่าลงทะเบียนแบบแบ่งชำระ

แบ่งชำระค่าลงทะเบียนเป็นจำนวน 5 งวด โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการผ่อนผันชำระเงิน

(วันที่ผ่อนชำระ และจำนวนเงินที่ขอผ่อนผันการชำระเงิน ทางหลักสูตรฯ ได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดในไฟล์คำร้อง)

 

 

download ใบคำร้อง >>ใบคำร้องขอแบ่งการชำระเงินค่าลงทะเบียน

**สำหรับศิษย์เก่า เมื่อระบบเพิ่มส่วนลดศิษย์เก่าให้แล้ว สามารถเขียนใบคำร้องแบ่งชำระได้ที่ >> ใบคำร้องขอแบ่งการชำระสำหรับศิษย์เก่า

กรอกรายละเอียดใบคำร้องแบ่งการชำระเงินค่าลงทะเบียน และส่งเอกสารคำร้องมาที่ E-Mail : a[email protected] พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และรหัสนักศึกษา ภายในวันที่ 10 มกราคม 2565

 

วิธีที่ 2. เลือกชำระเงินค่าลงทะเบียนแบบเต็มจำนวน

ชำระยอด 58,350 บาท ในระหว่างวันที่ 11 – 15 มกราคม 2565

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ใจดีออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาใหม่-นักศึกษาปัจจุบัน เรียนต่อปริญญาโท – ปริญญาเอก

ส่วนลด 5% ของค่าหน่วยกิตในภาคเรียนนั้น สำหรับผู้ที่ชำระค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

—————————————————————————————————————

การทำส่วนลดศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 10 % (สำหรับนักศึกษาที่เป็นศิษย์เก่า และนักศึกษาที่มีเครือญาติเป็นศิษย์เก่า)

– สำหรับศิษย์เก่า นักศึกษาชำระเงินค่าแรกเข้า 8,200 บาท ให้เรียบร้อย พร้อมกรอกแบบฟอร์มและชำระค่าสมาชิกสมาคม 500 บาท ส่งสลิปไปที่เมลสมาคมศิษย์เก่าก่อนถึงจะทำการใส่ส่วนลดค่าหน่วยกิตอัตโนมัติ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2565

ใบสมัครสมาชิก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย >> https://forms.gle/o17a4tLoHFHXNxe49

– สำหรับเครือญาติ นักศึกษาชำระเงินค่าแรกเข้า 8,200 บาท ให้เรียบร้อย และติดต่อกลับบัณฑิตวิทยาลัย เบอร์โทร 095-367-5512 ภายในวันที่ 10 มกราคม 2565

—————————————————————————————————————

การทำบัตรนักศึกษา

นักศึกษาส่งไฟล์รูปเพื่อทำบัตรนักศึกษาใหม่ที่ E-mail : [email protected]  พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และรหัสนักศึกษา ภายในวันที่ 15 มกราคม 2565  คลิก >> รายละเอียดการการทำบัตรนักศึกษา

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Activities & Events

ดร.ศุภลักษ์ สุวัตถิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีซิกซ์ตี้ทรี จำกัด, เลขาธิการ สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน (EMA) และ ประธานคณะกรรมการด้านมาตรฐานและความยั่งยืน สมาคมการแสดงสินค้าไทย (TEA) มาบรรยายในหัวข้อบรรยายใน หัวข้อ “ประเด็นในปัจจุบันและความท้าทายในการบริหารองค์กรและทุนมนุษย์ของธุรกิจอีเว้นท์” รายวิชา GT523 การจัดการองค์การและทุนมนุษย์สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว การบริการและอีเว้นท์ ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม เวลา 13.-16.00 น ห้อง 5501

ดร.ศุภลักษ์ สุวัตถิ บรรยา

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch