บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัหอการค้าไทย GS.UTCC กำลังเปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร Data Science Strategy and Leadership รุ่นที่ 2

Share This Post

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัหอการค้าไทย GS.UTCC กำลังเปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษา

✅หลักสูตรประกาศนียบัตร Data Science Strategy and Leadership รุ่นที่ 2

✅หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานในระดับบริหารระดับต้นขึ้นไป พนักงานทุกสายงาน ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจทั่วไป ที่ต้องการเข้าใจกลยุทธ์ด้านการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปใช้พัฒนากลยุทธ์และการตัดสินใจขององค์กร

✅ เนื้อหาหลักแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1: Strategic Data Science for Business Innovation
ส่วนที่ 2: Practical Data Science for Business Operation

✅เรียนวันเสาร์ 9.00-16.00 น. (23 เมย.-28 พค.65)
✅ รวมทั้งสิ้น 12 หัวข้อ
(สอนสดผ่านออนไลน์และดูคลิปย้อนหลังได้)

📍สอนโดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และวิทยากรรับเชิญที่มีประสบการณ์ตรงมากมาย

📍ค่าลงทะเบียน
ส่วนที่ 1: 7,000 บาท
ส่วนที่ 2: 6,000 บาท
ส่วนที่ 1+2: 12,000 บาท

✅สนใจสมัครคลิก

https://forms.gle/JSrySQcjLgawFmUm7

📍สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Line : @gsutcc
Line/ Tel: 0898909394
Facebook : GSUTCC
Twitter : @gs_utcc
Instagram : Gs.utcc

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch