พฤษภาคม 21, 2024

Take a break and read all about it

Activities & Events

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว การบริการ และอีเว้นท์ มีโอกาศต้อนรับ คุณสุวัฒน์ วงษ์โชติวัฒนา ผู้อำนวยการภาคพื้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคลประจำประเทศไทยกัมพูชาและมัลดีฟส์ แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ได้มาบรรยายพิเศษหัวข้อ “การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในบริบทธุรกิจโรงแรม” เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 -16.00 น. ห้อง 5501 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Activities & Events

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาปริญญาโท-ปริญญาเอก และผู้สนใจ เข้าร่วม กิจกรรม Reskill AI for Research: เรียนรู้การใช้ AI เพื่อการทำวิจัย หัวข้อการอบรม: การประยุกต์ใช้ AI เพื่อการทำวิจัย วันที่: 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง 5505 อาคาร 5 ขั้น 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch