👠หลบหน่อย แม่มาาาาาา 🌈 GS UTCC และ HUB THINKS ร่วมกับ a day BULLETIN รับชม HUB THINKS EP.8 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2021 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ทางเพจ https://www.facebook.com/utccsmart/

Share This Post

👠หลบหน่อย แม่มาาาาาา

🌈 GS UTCC และ HUB THINKS ร่วมกับ a day BULLETIN รับชม HUB THINKS EP.8 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2021 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ทางเพจ https://www.facebook.com/utccsmart/

━━━━━━━━━━━━━━━━━

💡 https://www.facebook.com/hubthinks/ EP.8

💥 ปฐมบท DragRace Thailand SS 1 “Diversity Movement กับ โลกใบเดิม”

🌈เมื่อการเป็น Drag Queen เป็นมากกว่า Make Up และ การแสดงออกก็บ่งบอกถึงศิลปะกับการสร้างสรรค์บนโลกใบเดิมที่รายล้อมไปด้วยสังคมแบบพหุวัฒนธรรม พร้อมกับใช้ความสามารถขับเคลื่อนสิ่งต่าง ๆ รอบตัวโดยไม่มีข้อจำกัดของคำว่า “เพศ” รวมไปถึงไขข้อสงสัยกับคำถามมากมายที่สังคมอยากรู้ และ จะถูกอธิบายจาก เหล่า Queen ตัวแม่ ของเมืองไทยที่นี่ที่เดียว!!!

🔥Special : https://www.facebook.com/ART-ARAYA-115587410292365/ และ https://www.facebook.com/siravariety

Host by https://www.facebook.com/nu1rich/

━━━━━━━━━━━━━━━━━

#GSUTCC
#UTCC
#Diversity
#LGBTQ
#DragRaceThailand
#DragQueen
#ArtArya
#JaiSira
#NataliaPliacam
#AnneeMaywong
#DearisDoll
#Bella
#JaJaTheKween
#Amadiva
#Petchra
#BunnyBeFly
#MorriganXaster
#MeannieMinaj
#adb
#adayBULLETIN
#HubThinks
#Thinkers

━━━━━━━━━━━━━━━━━

📍 https://www.facebook.com/GSUTCC/

📍 https://www.facebook.com/adaybulletin/

📍 https://www.facebook.com/%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88-110967817904882/

📍 https://www.facebook.com/Sirawigs/

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch