ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2564 (ภาคต้น รอบ 2) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

Share This Post

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พร้อมรหัสนักศึกษา

Click >> รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

 


ขอให้นักศึกษาทุกท่านทำการเข้ากลุ่ม Line แยกตามหลักสูตรที่นักศึกษาสมัคร

CEO MBA (ภาคปกติ,ภาคค่ำ,ภาคเสาร์-อาทิตย์) >>> http://line.me/ti/g/9k6hwcfQe6

Scan QR Code >>>

————————————————————————————————————–

iMBA (IE MBA,IM MBA) เรียนวันเสาร์วันเดียว >>> http://line.me/ti/g/HNhNRRaUOb

Scan QR Code >>>

—————————————————————————————————————-

eMBA (ME MBA,EM MBA) เรียนวันอาทิตย์วันเดียว >>> http://line.me/ti/g/8IcqYHwnSB

Scan QR Code >>>

 


การชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

ให้นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จำนวน 8,200 บาท **ภายในวันที่ 12 – 18 สิงหาคม 2564**

**นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ได้ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป**

Click >> วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และการชำระเงินค่าเทอม

 


การลงทะเบียนในภาคเรียนแรก (ภาคต้น ปีการศึกษา 2564)

ในภาคเรียนแรก ทางสำนักทะเบียนและประมวลผลจะลงทะเบียนให้ ในเทอมถัดไปนักศึกษาลงทะเบียนด้วยตนเอง

เริ่มเรียน วันที่ 21 สิงหาคม – 19 ธันวาคม 2564

หลักสูตร CEO MBA (ภาคเสาร์-อาทิตย์)                เริ่มเรียนวันที่ 21 สิงหาคม 2564

หลักสูตร iMBA (เรียนเฉพาะวันเสาร์)                     เริ่มเรียนวันที่ 28 สิงหาคม 2564

หลักสูตร eMBA (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)                เริ่มเรียนวันที่ 29 สิงหาคม 2564

>> ตารางเรียนหลักสูตร CEO MBA (ภาคเสาร์-อาทิตย์)<< 

>> ตารางเรียนหลักสูตร iMBA (เรียนเฉพาะวันเสาร์)<< 

>>ตารางเรียนหลักสูตร eMBA (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)<< 

>>ตารางการบรรยาย : หลักสูตร CEO MBA(ภาคเสาร์-อาทิตย์)<< 

หมายเหตุ : สำหรับภาคปกติ จะแจ้งตารางเรียนให้ทราบภายหลัง 

ปฎิทินการศึกษา Click >> ปฎิทินการศึกษา

 


ชำระเงินค่าลงทะเบียน (ภาคต้น ปีการศึกษา 2564)

การชำระเงิน : นักศึกษาสามารถเลือกการชำระเงินได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1. เลือกชำระเงินค่าลงทะเบียนแบบผ่อนชำระ

แบ่งชำระค่าลงทะเบียนเป็นจำนวน 5 งวด โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการผ่อนผันชำระเงิน

(วันที่ผ่อนชำระ และจำนวนเงินที่ขอผ่อนผันการชำระเงิน ทางหลักสูตรฯ ได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดในไฟล์คำร้อง)

download ใบคำร้อง Click >> ใบคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน

**สำหรับศิษย์เก่า เมื่อระบบเพิ่มส่วนลดศิษย์เก่าให้แล้ว สามารถเขียนใบคำร้องผ่อนชำระได้ที่ >> ใบคำร้องขอผ่อนชำระสำหรับศิษย์เก่า

กรอกรายละเอียดใบคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน

และส่งเอกสารคำร้องมาที่ E-Mail : [email protected] พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และรหัสนักศึกษา ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2564

วิธีที่ 2. เลือกชำระเงินค่าลงทะเบียนแบบเต็มจำนวน

ชำระยอด 58,350 บาท ในระหว่างวันที่  19-27 สิงหาคม 2564

⭐มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ใจดีออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาใหม่-นักศึกษาปัจจุบัน เรียนต่อปริญญาโท – ปริญญาเอก

ส่วนลด 5% ของค่าหน่วยกิตในเทอมถัดไป สำหรับผู้ที่ชำระค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 


การทำส่วนลดศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 10 % (สำหรับนักศึกษาที่เป็นศิษย์เก่า และนักศึกษาที่มีเครือญาติเป็นศิษย์เก่า)

– สำหรับศิษย์เก่า นักศึกษาชำระเงินค่าแรกเข้า 8,200 บาท ให้เรียบร้อย พร้อมกรอกแบบฟอร์มและชำระค่าสมาชิกสมาคม 500 บาท

ส่งสลิปไปที่เมลสมาคมศิษย์เก่าก่อนถึงจะทำการใส่ส่วนลดค่าหน่วยกิตอัตโนมัติ ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2564

ใบสมัครสมาชิก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย >> https://forms.gle/j7NNTsqyWxti9Z8bA

หนังสือรับรอง การเป็นสมาชิกสามัญสมาคมศิษย์เก่า >> https://forms.gle/sSN961f5pFmmnoT96

– สำหรับเครือญาติ นักศึกษาชำระเงินค่าแรกเข้า 8,200 บาท ให้เรียบร้อย และติดต่อกลับบัณฑิตวิทยาลัย เบอร์โทร 095-367-5512

ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2564

 


การทำบัตรนักศึกษา

นักศึกษาส่งรูปเพื่อทำบัตรนักศึกษาใหม่

ผ่าน แอปพลิเคชั่น Utcc Plus ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564

คลิก >> https://registrar.utcc.ac.th/?p=2175


การจัดส่งเอกสารประกอบการเรียน

ให้นักศึกษาทุกท่าน กรอกแบบฟอร์มที่อยู่ การส่งเอกสารการเรียน เทอมต้น ปีการศึกษา 2564 เพื่อทางหลักสูตรจะจัดส่งเอกสารการเรียน
กรอกข้อมูลภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2564
Click >>> แบบฟอร์มที่อยู่ในการส่งเอกสารการเรียน

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch