แนวปฏิบัติถ้านักศึกษาตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด

Share This Post

แนวปฏิบัติถ้านักศึกษาตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด

1.กรอกแจ้งข้อมูลใน https://survey.utcc.ac.th/vaccine_student

2.แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา

3.ตรวจ RT-PCR ที่โรงพยาบาลเพื่อยืนยัน

4.ส่งหลักฐานตรวจ RT-CPR และ Timeline 7วันให้อาจารย์ที่ปรึกษา

5.โทร 1330 Add Line @nhso หรือถ้าอยู่ กทม.โทร 1169 กด 2

  Add Line @bkkcovid19connect

6.รายงานอาการและผลการรักษาให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบเป็นระยะ

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch