ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์  ประจำปีการศึกษา 2565 รอบเดือนมิถุนายน (ครั้งที่ 3) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

Share This Post

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 

ประจำปีการศึกษา 2565 รอบเดือนมิถุนายน (ครั้งที่ 3)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

 

 

 รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พร้อมรหัสนักศึกษา Click >>> (ไฟล์) รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

 

 การชำระเงิน การลงทะเบียน และรายละเอียดต่างๆสำหรับนักศึกษาใหม่ ให้ตรวจสอบในอีเมลส่วนตัวของนักศึกษา

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch