ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์  ประจำปีการศึกษา 2565 รอบเดือนมิถุนายน (ครั้งที่ 3) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 

ประจำปีการศึกษา 2565 รอบเดือนมิถุนายน (ครั้งที่ 3)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

 

 

 รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พร้อมรหัสนักศึกษา Click >>> (ไฟล์) รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

 

 การชำระเงิน การลงทะเบียน และรายละเอียดต่างๆสำหรับนักศึกษาใหม่ ให้ตรวจสอบในอีเมลส่วนตัวของนักศึกษา

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch