🎉หลักสูตร short course ปังๆ เพิ่มทักษะ ใหม่ๆ รับปี 2565

📍”Tax Strategies for Businesses” กลยุทธ์ภาษีอากรสำหรับธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

✅ เหมาะสำหรับผู้ทำงานที่ต้องการเข้าใจการวางแผนการบริหารจัดการทางด้านธุรกิจขององค์กรให้มีความสอดคล้องกับกฎเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติทางภาษีอากรประเภทต่างๆ โดยจะมีการใช้กรณีศึกษาประกอบ

✅ เรียนทุกวันอาทิตย์ 09.00 – 12.00 น. (เริ่มวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565)

✅ สามารถเลือกเรียนในห้องเรียน/เรียนสดออนไลน์ ได้

✅ สอนโดยอาจารย์ไพบูลย์ ฉายรักษา ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านกฎหมายภาษีอากร

✅ ค่าอบรม 5,600 บาท (เรียนทั้งหมด 7 ครั้ง)

📍ลงทะเบียน คลิก : https://forms.gle/6tKbXWtDhytL1vAQ7

📍สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ☎️ : 086-1650602 / 095-3675512

Short