“ เมื่อได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในหลักสูตร Fintechของทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทำให้รู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้รู้ว่าจะต้องได้เรียนอะไรบ้าง และสิ่งที่ได้รับจากหลักสูตรนี้ก็เกินความคาดหมายมาก ๆ ทั้งด้านความรู้ที่อาจารย์แต่ละท่านมอบให้ วิธีการสอน การให้คำแนะนำ และแง่คิด พร้อมทั้งเปิดมุมมองใหม่ด้านเทคโนโลยี สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงาน พร้อมกันนั้น ยังได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะที่เรียนมาเพื่อนำไปพัฒนาและออกแบบไอเดียนวัตกรรมทางการเงินด้าน IoT และได้รับรางวัล Special Award จากการแข่งขัน Corporate Hackathon ที่มี Huawei (ประเทศไทย) ให้การสนับสนุน และมอบ Business Trip ด้วยการไปศึกษาดูงาน Innovation Lab ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นรางวัลและโอกาสที่ยอดเยี่ยมมาก ๆ นอกจากนั้นยังได้มิตรภาพดี ๆ ที่คอยช่วยเหลือกันอยู่เสมอจนถึงปัจจุบัน ”

 

คุณเฉลิมเกียรติ ศรีจันทร์ชัย

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน