หลักสูตรประกาศนียบัตร Data Science Strategy and Leadership

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กำลังเปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษา

✅หลักสูตรประกาศนียบัตร Data Science Strategy and Leadership
เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานในระดับบริหารระดับต้นขึ้นไป พนักงานทุกสายงาน ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจทั่วไป

✅โดยมีเนื้อหาหลักแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1: Strategic Data Science for Business Innovation
ส่วนที่ 2: Practical Data Science for Business Operation

✅เรียนทุกวันเสาร์ 13.00-16.00 น. (เริ่ม 14 ส.ค. 64)
รวมทั้งสิ้น 15 หัวข้อ
(สามารถเรียนออนไลน์และดูคลิปย้อนหลังได้)

สอนโดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และวิทยากรรับเชิญที่มีประสบการณ์ตรงมากมาย

ค่าลงทะเบียน
ส่วนที่ 1: 5,000 บาท
ส่วนที่ 2: 8,000 บาท
ส่วนที่ 1+2: 12,000 บาท

✅สนใจสมัครคลิก
https://forms.gle/oM5HHMDZfhpBFaTk7

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 089-890-9394 หรือ 095-619-5991
หรือ
Line: @gsutcc