หลักสูตร การตลาดยุคดิจิทัล Digitalized Marketing

 

หลักสูตรประกาศนียบัตร และสามารถเก็บเครดิตเพื่อเรียนต่อปริญญาโทได้

เป็นส่วนหนี่งของหลักสูตร ปริญญาโท การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี

Master of Science in Digital Innovation and Technology Management (DITM)

วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

หลักสูตรนี้วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของการทำการตลาดและสร้างแนวทางการวางกลยุทธ์ในการทำการตลาดในยุคดิจิทัล โดยชี้ให้เห็นถึงแนวคิดการทำธุรกิจโดยใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์ ศึกษาช่องทางในการสร้างรายได้ และการประชาสัมพันธ์ โดยเน้นการประยุกต์ทฤษฎีทางการตลาดมาสู่การนำเสนอบนสังคมออนไลน์ เรียนรู้การต่อยอดด้วยการใช้สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ และ การวางกลยุทธ์การตลาด ในหลากหลายมุมมอง เช่น Neuromarketing, Sustainable Marketing, International E-Service Marketing  กรณีศึกษาต่างๆ ที่เกียวข้องกับ การวิเคราะห์ตลาด รวมถึง Brand Marketing และ B2B Marketing อีกด้วย ในภาพรวมของหลักสูตรจะแสดงให้เห็นถึง How to และ สามารถวางแผนทำโครงการทางการตลาดได้แบบ end-2-end ตั้งแต่สร้างแบรนด์ วิเคราะห์การตลาด ไปจนถึงการทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อให้เห็นผลสัมฤทธิ์จากทฤษฎีที่เรียนได้อีกด้วย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับท่านที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการตลาด ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัว หรือ ธุรกิจขององค์กร ทั้งแบบ B2B และ B2C หรือ บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจทางด้านการตลาด ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมากในยุคดิจิทัลนี้ จึงต้องมีความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อวางแผนการทำการตลาดตั้งแต่ต้นจนจบได้อย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จในยุคดิจิทัลนี้

อ.ผู้สอน

คุณสีหนาท ล่ำซํา (คุณบิ๊ค)

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จํากัด ผู้พัฒนาและให้บริการ “โรบินฮู้ด” แพลตฟอร์ม ดิจิทัล ไลฟ์สไตล์ สัญชาติไทยแห่งแรกที่ให้บริการทั้ง อาหาร ท่องเที่ยว และ การจับจ่ายใช้สอยธนาคารไทยพาณิชย์

 • ผู้บริหารในส่วนงานบริการนวัตกรรมธนาคาร (Innovation Banking Service) ธนาคารกสิกรไทย

 • ผู้มีส่วนร่วมในการบูรณาการนวัตกรรมการชําระเงินของประเทศไทย หลากหลายโครงการอาทิ การจ่ายชําระ แบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ของ National E-Payment โดยทํางานร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และกระทรวงการคลัง, Mobile Payment แรกของประเทศไทยในชื่อ MPay บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) หรือ AIS และได้พัฒนาเป็น บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเพย์ จํากัด

ตารางเรียน

วันเสาร์ เวลา 9:00 – 16:00 (8 ครั้ง)

เริ่ม เสาร์ 29 ต.ค. 2565 – 24 ธ.ค. 2565

ค่าลงทะเบียน

12,000 บาท

เนื้อหารายวิชา

Digital Marketing An Overview of the Customer Value Journey 8 step

Mobile Marketing and Case studies

Digital Consumer Behavior 2022

 • How COVID-19 is changing current and future consumer digital behavior around the world

 • 5 Key themes that impact digital strategy

 • Preparing for Change-Recommendations for the future

Digital Marketing Communication

 • 5 Perfect Content Marketing

Research in Digital Marketing

 • The Methods of a Well-Executed Analytics & Data Strategy

 • Using Metrics to Solve Problems

Marketing Analytics

 • What can you do with marketing analytics

 • The Challenges of Technology

NEUROMARKETING

 • What exactly is NEUROMARKETING?

 • Examples of Neuromarketing

 • Techniques used in NEUROMARKETING

Social Media Marketing

 • Timeline & Trends social network 2020-2021

 • Benefits of social media marketing

 • Social Media Stats

 • Case Study

Sustainable Marketing

 • What does it mean sustainability?

 • Tree Dimensions of Sustainability

 • Sustainable Marketing

International E-Services Marketing

 • Introduction

 • International Product Life Cycle

 • Marketing in International Level

Brand Management

 • What is Brand Management

 • How to create an emotional branding strategy & brand

 • Maslow’s Hierarchy of Needs

 • 4 Strategies for Emotional Connection

 • Brand Image

B2B Marketing

 • B2B Digital Marketing Strategy

 • Effective B2B Digital Marketing Strategy

 • How to keep track of your B2B digital marketing strategies

>> คลิ๊กที่นี่เพื่อสมัครเรียน