หลักสูตร short course ยืนหนึ่ง รับปี 2565

“Data Analytics for Accounting & Auditing” เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับวิชาชีพบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

✅ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจและทำงานกับ DATA เพื่อมีมุมมองใหม่ๆ ในการนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและสร้างมูลค่าทางธุรกิจ

✅ เรียนทุกวันเสาร์ 9.00 – 12.00 น. (เริ่มวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565)

✅ สามารถเลือกเรียนในห้องเรียน/เรียนสดออนไลน์ ได้

✅ สอนโดย ผศ.ดร.เดช ธรรมศิริ และ คุณธนกฤต ลิขิตวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรง

✅ ค่าอบรม 3,200 บาท (เรียนทั้งหมด 4 ครั้ง)

ลงทะเบียน คลิก : https://forms.gle/6tKbXWtDhytL1vAQ7

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ☎️ : 086-1650602 / 095-3675512