ได้เปรียบกว่า…ถ้ารู้กฎหมาย
ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร หรือเจ้าของธุรกิจ
หากคุณเข้าใจ รู้ลึก รู้จริงในข้อกฎหมายเฉพาะด้าน
“3 คอร์สวิชากฎหมาย” ให้เลือกเรียน
พร้อมรับประกาศนียบัตร จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

+กฎหมายล้มละลายขั้นสูง
+กฎหมายองค์กรธุรกิจขั้นสูง
+กฎหมายอาญาขั้นสูง

เรียนวันเสาร์อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่ 20 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

สมัครเรียนได้ทาง
https://bit.ly/3xHXOo6

ดูและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Website: https://gs.utcc.ac.th
Facebook: https://www.facebook.com/GSUTCC/
โทรศัพท์/Id Line 095-367-5512 หรือ 081-278-4559
Line Officia : @gsutcc
Twitter : @gs_utcc
IG: gs.utcc