เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี

Share This Post

นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก คุณจะวิ่งตามเทคโนโลยี หรือ จะบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลให้ได้อย่างลงตัว คุณเลือกได้
มาเรียน ป.โท DITM ที่ ม.หอการค้าไทยกัน
💡หลักสูตรภาคค่ำ : วันจันทร์ – ศุกร์ 18.00 – 21.00 น. (สัปดาห์ละ 2 วัน)และวันเสาร์ 09.00 – 16.00 น.
💡เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยได้
💡มีการจัดศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
💡DITM ม.หอการค้าไทย ให้อะไรคุณ
•การจัดการและกลยุทธ์สำหรับธุรกิจยุคใหม่
•การบริหารโครงการยุคดิจิทัลต้องเป็นแบบ Agile
•การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ความลับของธุรกิจยุคดิจิทัล
•Data is King: มองความสำคัญของข้อมูลให้เห็นและใช้ให้เป็น
•Digital Leadership Mindset
💡อาจารย์ผู้สอนจบจากสถาบันชั้นนำระดับโลก และวิทยากรมากประสบการณ์
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง พฤษภาคม 2564
เปิดเรียน : มิถุนายน – สิงหาคม 2564
สมัครเรียน http://reg.utcc.ac.th/registrar/apphome.asp
ข้อมูล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี https://bit.ly/3umTOF8
https://www.facebook.com/utcc.ditm/
คำถามที่เกี่ยวกับการสมัครเข้าเรียน :
สอบถามเพิ่มเติม
LINE : @GSUTCC
หรือ
คุณกาญจนา เกรียงไกรสิริกุล
✉️ อีเมล์: [email protected]
☎️ เบอร์ติดต่อภายใน: 02-6976885

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch