เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต

Share This Post

“ทำธุรกิจทุกประเภท ต้องรู้กฎหมาย จะเหมือนเสือติดปีก”

หลักสูตรปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผู้นำด้านการสอนกฎหมายธุรกิจ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

💡เรียนเสาร์ – อาทิตย์ ทำงานไปด้วยได้
💡วิชาในหลักสูตรถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับวิชาที่ ระเบียบ กต. เเละ กอ. กำหนดให้ผู้สมัครสอบจะต้องศึกษาเเละสอบไล่วิชาเหล่านั้นได้
💡เปิดมุมมองเเละวิสัยทัศน์ของการเป็นนักกฎหมายมืออาชีพ
💡อาจารย์ผู้สอนจบจากสถาบันชั้นนำระดับโลก และวิทยากรมากประสบการณ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้

สมัครเรียน https://gs.utcc.ac.th/admission/

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://law.utcc.ac.th/ll-m/

สอบถามเพิ่มเติม
LINE : @GSUTCC
โทร 081-2784559 หรือ 095-3675512

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch