เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา

Share This Post

ก้าวสู่ ผู้บริหารสถานการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพ อย่างเต็มรูปแบบ มาเรียนปโท การจัดการการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกัน
💡เรียนเสาร์ – อาทิตย์ ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยได้
💡หลักสูตรได้ผ่านการรับรองมาตรฐานหลักสูตร จาก คุรุสภา
💡มีการจัดศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
💡หลักสูตรได้ออกแบบสำหรับผู้ประกอบการสถานศึกษา รวมถึง ผู้บริหารการศึกษา
💡เปิดมุมมองเเละวิสัยทัศน์ของการเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ
💡อาจารย์ผู้สอนจบจากสถาบันชั้นนำระดับโลก และวิทยากรมากประสบการณ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้ เปิดเรียน : สิงหาคม 2564
สมัครเรียน https://gs.utcc.ac.th/admission/
ข้อมูล หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา https://bit.ly/3tNVxT8
คำถามที่เกี่ยวกับการสมัครเข้าเรียน : https://gs.utcc.ac.th/faq/
สอบถามเพิ่มเติม LINE : @GSUTCC
WEBSITE: http://gs.utcc.ac.th
หรือ คุณเพชรรัตน์ แจ้งจั่น
โทร 02-6976883
อีเมลล์ [email protected]

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch