เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

Share This Post

พัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำองค์กรด้วยทักษะด้านเศรษฐศาสตร์กับการจัดการเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม ในยุคเศรษฐกิจแบบ New Normal

💡เรียนเสาร์ – อาทิตย์ ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยได้ สามารถจบได้ภายใน 3 ปี
💡หลักสูตร 3 ปี เรียน Course Work เพียง 1 ปี
💡เข้าร่วมเวที conference นานาชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้วยประสบการณ์
💡พัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำองค์กรด้วยทักษะด้านเศรษฐศาสตร์กับการจัดการเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม
💡อาจารย์ผู้สอนจบจากสถาบันชั้นนำระดับโลก และวิทยากรมากประสบการณ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้ – 30 มิถุนายน 2564
สอบสัมภาษณ์ : 3 กรกฎาคม 2564
เปิดเรียน : สิงหาคม 2564
สมัครเรียน https://gs.utcc.ac.th/admission/

ข้อมูล หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
https://gs.utcc.ac.th/wp-content/uploads//หลักสูตรปริญญาเอก-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ-9.pdf
คำถามที่เกี่ยวกับการสมัครเข้าเรียน :
https://gs.utcc.ac.th/faq/

สอบถามเพิ่มเติม
LINE : @GSUTCC
WEBSITE: http://gs.utcc.ac.th
โทร : 02-6976883

หรือ
คุณเพชรรัตน์ แจ้งจั่น
✉️ อีเมล์ : [email protected]
☎️ เบอร์ติดต่อภายใน : 02-6976883

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Activities & Events

ดร.ศุภลักษ์ สุวัตถิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีซิกซ์ตี้ทรี จำกัด, เลขาธิการ สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน (EMA) และ ประธานคณะกรรมการด้านมาตรฐานและความยั่งยืน สมาคมการแสดงสินค้าไทย (TEA) มาบรรยายในหัวข้อบรรยายใน หัวข้อ “ประเด็นในปัจจุบันและความท้าทายในการบริหารองค์กรและทุนมนุษย์ของธุรกิจอีเว้นท์” รายวิชา GT523 การจัดการองค์การและทุนมนุษย์สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว การบริการและอีเว้นท์ ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม เวลา 13.-16.00 น ห้อง 5501

ดร.ศุภลักษ์ สุวัตถิ บรรยา

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch