เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต

Share This Post

    เริ่มต้นวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีกว่า…กฎหมายจำเป็นในการประกอบธุรกิจรู้กฎหมาย ทำธุรกิจเหมือนเสือติดปีก รอช้าอยู่ทำไม มาเรียนปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต กับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกันเถอะ

💡เรียนเสาร์ – อาทิตย์ ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยได้
💡วิชาในหลักสูตรถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับวิชาที่ ระเบียบ กต. เเละ กอ. กำหนดให้ผู้สมัครสอบจะต้องศึกษาเเละสอบไล่วิชาเหล่านั้นได้
💡เปิดมุมมองเเละวิสัยทัศน์ของการเป็นนักกฎหมายมืออาชีพ
💡อาจารย์ผู้สอนจบจากสถาบันชั้นนำระดับโลก และวิทยากรมากประสบการณ์

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง กรกฎาคม 2564 เปิดเรียน : สิงหาคม 2564
สมัครเรียน http://reg.utcc.ac.th/registrar/apphome.asp
ข้อมูล หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต https://bit.ly/3nJrKt3
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://law.utcc.ac.th/ll-m/
คำถามที่เกี่ยวกับการสมัครเข้าเรียน : https://gs.utcc.ac.th/faq/

สอบถามเพิ่มเติม
LINE : @GSUTCC
หรือ คุณโทรี่ รัศมีพรหม
โทร 081-2784559 หรือ 095-3675512
อีเมลล์ [email protected]

 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch