เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน

Share This Post

ถ้า…คุณอยากเป็น…นักวิเคราะห์การเงิน นักบริหารความเสี่ยง หรือผู้จัดการกองทุนมืออาชีพที่มีความรู้ทางด้านแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ สถิติ และการโปรแกรม ….ติดต่อได้ที่…หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน @มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
💡หลักสูตรภาคค่ำ : วันจันทร์ – ศุกร์ 18.00 – 21.00 น. (สัปดาห์ละ 1 วัน)และวันเสาร์ 09.00 – 16.00 น.
💡เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยได้
💡มีการจัดศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
💡อาจารย์ผู้สอนจบจากสถาบันชั้นนำระดับโลก และวิทยากรมากประสบการณ์
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง พฤษภาคม 2564
เปิดเรียน : สิงหาคม 2564
สมัครเรียน http://reg.utcc.ac.th/registrar/apphome.asp
ข้อมูล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน
คำถามที่เกี่ยวกับการสมัครเข้าเรียน :
สอบถามเพิ่มเติม
LINE : @GSUTCC
หรือ
คุณกาญจนา เกรียงไกรสิริกุล
✉️ อีเมล์: [email protected]
☎️ เบอร์ติดต่อภายใน: 02-6976885

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch