หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2563

Share This Post

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2563

เรียนผู้สมัครทุกท่าน

        ตามที่กรุงเทพมหานครได้ออกประกาศ เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อลดการเเพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจึงปิดทำการ ตั้งเเต่วันที่ 22 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 ทางหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จึงขอเปลี่ยนเเปลงกำหนดการส่งเอกสารการสมัครเเละช่องทางในการส่ง ดังนี้

1.ขอระงับการส่งเอกสารการสมัครผ่านทางไปรษณีย์,เเมสเซ็นเจอร์ รวมถึงช่องทางอื่นๆ เนื่องจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยปิดทำการ

2.ให้ผู้สมัครนำส่งเอกสารการสมัครที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1 ในวันเปิดเรียน ( 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป)

3.การสอบสัมภาษณ์(สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์) เป็นไปตามกำหนดการเดิม คือ 28 มีนาคม 2563

4.ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 19.00 น. ที่เว็บไซต์ https://gs.utcc.ac.th/

ในส่วนของประกาศ “ข่าวสาร”

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ 0953675512  

 

ผู้สมัครสามารถดูรายชื่อเเละช่วงเวลาการสัมภาษณ์ได้ ดังนี้

คลิกที่นี่ >>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคเช้า

   • การจัดการ
   • การจัดการการท่องเที่ยวเเละการโรงเเรม
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • การประกอบการ
   • ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
   • I MBA (IE MBA เเละ IM MBA) 
   • ME MBA
   • นวัตกรรมธุรกิจ

คลิกที่นี่ >>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคบ่าย

   • การตลาด  
   • การเงิน
   • EM MBA

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Activities & Events

ดร.ศุภลักษ์ สุวัตถิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีซิกซ์ตี้ทรี จำกัด, เลขาธิการ สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน (EMA) และ ประธานคณะกรรมการด้านมาตรฐานและความยั่งยืน สมาคมการแสดงสินค้าไทย (TEA) มาบรรยายในหัวข้อบรรยายใน หัวข้อ “ประเด็นในปัจจุบันและความท้าทายในการบริหารองค์กรและทุนมนุษย์ของธุรกิจอีเว้นท์” รายวิชา GT523 การจัดการองค์การและทุนมนุษย์สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว การบริการและอีเว้นท์ ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม เวลา 13.-16.00 น ห้อง 5501

ดร.ศุภลักษ์ สุวัตถิ บรรยา

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch