หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต iMBA เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท T.C. Pharmaceutical Industries Co.,Ltd. ผู้ผลิตเครื่องดื่มกระทิงแดง ณ จังหวัดปราจีนบุรี
Go to Top