รายละเอียดการลงทะเบียน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

Share This Post

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ประกาศ

รายละเอียดการลงทะเบียน

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

 

ลงทะเบียนออนไลน์ : วันที่ 15 – 28 ก.ค. 2562

คู่มือการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ คลิ๊กที่นี่

– นักศึกษา ปี 1 (รหัส 193) รอบSummer ให้นักศึกษาลงทะเบียนด้วยตนเอง

– นักศึกษา ปี 1 (รหัส 191) รอบภาคต้น ในภาคเรียนแรก ทางสำนักทะเบียนและประมวลผลจะลงทะเบียนให้ ในเทอมถัดไปนักศึกษาลงทะเบียนด้วยตนเอง

วันชำระเงิน : วันที่ 29 ก.ค. – 11 ส.ค. 2562

วิธีพิมพ์ใบจ่ายค่าเทอม คลิ๊กที่นี่

ปฎิทินการศึกษา

คลิ๊กที่นี่ ——— ปฎิทินการศึกษา

———————————————————————————————————————————————

ตารางเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

เริ่มเรียน                                    วันที่13 สิงหาคม – 22 ธันวาคม 2562

ภาคปกติ และภาคค่ำ                 เริ่มเรียนวันที่ 13 สิงหาคม2562

ภาคเสาร์-อาทิตย์                        เริ่มเรียนวันที่ 17 สิงหาคม2562

สอบกลางภาค                           วันที่ 7 – 12 ตุลาคม 2562 และวันที่ 20 ตุลาคม 2562

สอบปลายภาค                          วันที่ 9 – 22 ธันวาคม 2562

(ไฟล์) ตารางเรียน CEO MBA (รหัส 19)

(ไฟล์) ตารางเรียน CEO MBA (รหัส 18)

———————————————————————————————————————————————

การรับหนังสือเรียน

ให้นักศึกษามารับหนังสือเรียนได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย (อาคาร 5 ชั้น 1) ระหว่างวันที่ 13 – 25 ส.ค. 2562

(ไฟล์) รายละเอียดการรับหนังสือเรียน

———————————————————————————————————————————————

หมายเหตุ : 1. ห้องเรียน วัน-เวลาสอบกลางภาค และสอบปลายภาค จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

                2. ตารางเรียนของหลักสูตร iMBA และ eMBA จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch