มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครเเล้ว(exclamation)‼️ หลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมาย เรียนวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ (15 ครั้ง) มีให้เลือก 3 วิชา

Share This Post

📮 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ✨

เปิดรับสมัครเเล้ว(exclamation)‼️

หลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมาย 📕
เรียนวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์
(15 ครั้ง)
มีให้เลือก 3 วิชา
📖 1. วิชากฎหมายกฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจขั้นสูง
📖 2. วิชากฎหมายองค์กรธุรกิจขั้นสูง
📖 3. วิชากฎหมายล้มละลายขั้นสูง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
✔️สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง

🔸ค่าเรียนตลอดหลักสูตร 15,600 บาท (ต่อวิชา)

สอบถามข้อมูลเเละสมัครได้ที่
📞091 809 0999
ผศ.ดร.ศิริญญา ดุสิตนานนท์
ผู้อำนวยการ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch