ปริญญาโทและเอก ม.หอการค้าไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563-2564

ปริญญาโทและเอก ม.หอการค้าไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบสุดท้าย ! ปีการศึกษา 2563

Share This Post

ค้นหาจุดเด่นในตัวคุณ แล้วมาพัฒนาศักยภาพกับเรา ผ่านการเรียนรู้จากของจริง และฝึกฝนกับคนเก่งจริง

สมัครเรียนได้ที่ https://reg.utcc.ac.th/registrar/apphome.asp

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
☎️ 02-6976881-6 , 6333
📞 095-367-5512
💌 https://gs.utcc.ac.th/
💻 Instagram : graduate.utcc

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564

Academic Programs Info หลักสูตรระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ประมาณการอัตราค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch