ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (รอบ 2)

Share This Post

ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (รอบ 2)
คลิกที่นี่ >>> รายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA ม.หอการค้าไทย
♦️ สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ : วันที่ 23 พฤษภาคม 2564
*ในการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรฯจะทำการติดต่อกับผู้สัมภาษณ์ตามช่วงเวลาที่ประกาศ
ขอให้ผู้สมัครรอรับสายโทรศัพท์จากคณะกรรมการ
♦️ ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 19.00 น. ที่ https://gs.utcc.ac.th/ และ email ของท่าน

เอกสารการสมัครทางหลักสูตรฯ จะแจ้งวันส่งเอกสารให้ทราบอีกครั้ง
*ขอให้ผู้สอบสัมภาษณ์ ตรวจสอบ email ของท่าน เพื่อรับข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ จากทางหลักสูตรฯ
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ 095-3675512

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch