ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2564

Share This Post

ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2564

คลิกที่นี่ >>> รายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA ม.หอการค้าไทย

♦ สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  :  วันที่ 6 – 7 มีนาคม 2564

*ในการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรฯจะทำการติดต่อกับผู้สัมภาษณ์ตามช่วงเวลาที่ประกาศ

ขอให้ผู้สมัครรอรับสายโทรศัพท์จากคณะกรรมการ

♦ ประกาศผลสอบสัมภาษณ์  :  วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น.

ที่ https://gs.utcc.ac.th/  และ email ของท่าน

 

เอกสารการสมัครทางหลักสูตรฯ จะแจ้งวันส่งเอกสารให้ทราบอีกครั้ง

*ขอให้ผู้สอบสัมภาษณ์ ตรวจสอบ email ของท่าน เพื่อรับข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ จากทางหลักสูตรฯ

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ 095-3675512 หรือ 02-6976333

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch