ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2564 (ภาคต้น รอบ 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

Share This Post

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พร้อมรหัสนักศึกษา Click >> รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

 


การชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

ให้นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จำนวน 8,200 บาท **ภายในวันที่ 8 – 17 กรกฎาคม 2564**

**นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ได้ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป**

Click >> วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และการชำระเงินค่าเทอม

 


การลงทะเบียนในภาคเรียนแรก (ภาคต้น ปีการศึกษา 2564)

ในภาคเรียนแรก ทางสำนักทะเบียนและประมวลผลจะลงทะเบียนให้ ในเทอมถัดไปนักศึกษาลงทะเบียนด้วยตนเอง

เริ่มเรียน วันที่ 16 สิงหาคม – 19 ธันวาคม 2564

 

หลักสูตร CEO MBA (ภาคปกติ)                           เริ่มเรียนวันที่ 16 สิงหาคม 2564

หลักสูตร CEO MBA (ภาคเสาร์-อาทิตย์)                เริ่มเรียนวันที่ 21 สิงหาคม 2564

หลักสูตร iMBA (เรียนเฉพาะวันเสาร์)                     เริ่มเรียนวันที่ 28 สิงหาคม 2564

หลักสูตร eMBA (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)                เริ่มเรียนวันที่ 29 สิงหาคม 2564

 

หมายเหตุ : สำหรับตารางเรียนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

ปฎิทินการศึกษา Click >> ปฎิทินการศึกษา

 


ชำระเงินค่าลงทะเบียน (ภาคต้น ปีการศึกษา 2564)

การชำระเงิน : นักศึกษาสามารถเลือกการชำระเงินได้ 2 วิธี ดังนี้

 

วิธีที่ 1. เลือกชำระเงินค่าลงทะเบียนแบบผ่อนชำระ

แบ่งชำระค่าลงทะเบียนเป็นจำนวน 5 งวด โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการผ่อนผันชำระเงิน

(วันที่ผ่อนชำระ และจำนวนเงินที่ขอผ่อนผันการชำระเงิน ทางหลักสูตรฯ ได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดในไฟล์คำร้อง)

download ใบคำร้อง Click >> ใบคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน

**สำหรับศิษย์เก่า เมื่อระบบเพิ่มส่วนลดศิษย์เก่าให้แล้ว สามารถเขียนใบคำร้องผ่อนชำระได้ที่ >> ใบคำร้องขอผ่อนชำระสำหรับศิษย์เก่า

กรอกรายละเอียดใบคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน

และส่งเอกสารคำร้องมาที่ E-Mail : [email protected] พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และรหัสนักศึกษา ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2564

 

วิธีที่ 2. เลือกชำระเงินค่าลงทะเบียนแบบเต็มจำนวน

ชำระยอด 58,350 บาท ในระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2564

⭐มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ใจดีออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาใหม่-นักศึกษาปัจจุบัน เรียนต่อปริญญาโท – ปริญญาเอก

ส่วนลด 5% ของค่าหน่วยกิตในเทอมถัดไป สำหรับผู้ที่ชำระค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 


การทำส่วนลดศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 10 % (สำหรับนักศึกษาที่เป็นศิษย์เก่า และนักศึกษาที่มีเครือญาติเป็นศิษย์เก่า)

– สำหรับศิษย์เก่า นักศึกษาชำระเงินค่าแรกเข้า 8,200 บาท ให้เรียบร้อย พร้อมกรอกแบบฟอร์มและชำระค่าสมาชิกสมาคม 500 บาท

ส่งสลิปไปที่เมลสมาคมศิษย์เก่าก่อนถึงจะทำการใส่ส่วนลดค่าหน่วยกิตอัตโนมัติ ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2564

ใบสมัครสมาชิก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย >> https://forms.gle/j7NNTsqyWxti9Z8bA

หนังสือรับรอง การเป็นสมาชิกสามัญสมาคมศิษย์เก่า >> https://forms.gle/sSN961f5pFmmnoT96

– สำหรับเครือญาติ นักศึกษาชำระเงินค่าแรกเข้า 8,200 บาท ให้เรียบร้อย และติดต่อกลับบัณฑิตวิทยาลัย เบอร์โทร 095-367-5512

ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2564

 


การทำบัตรนักศึกษา

นักศึกษาส่งรูปเพื่อทำบัตรนักศึกษาใหม่ ผ่าน แอปพลิเคชั่น Utcc Plus ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

คลิก >> https://registrar.utcc.ac.th/?p=2175

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Activities & Events

ดร.ศุภลักษ์ สุวัตถิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีซิกซ์ตี้ทรี จำกัด, เลขาธิการ สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน (EMA) และ ประธานคณะกรรมการด้านมาตรฐานและความยั่งยืน สมาคมการแสดงสินค้าไทย (TEA) มาบรรยายในหัวข้อบรรยายใน หัวข้อ “ประเด็นในปัจจุบันและความท้าทายในการบริหารองค์กรและทุนมนุษย์ของธุรกิจอีเว้นท์” รายวิชา GT523 การจัดการองค์การและทุนมนุษย์สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว การบริการและอีเว้นท์ ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม เวลา 13.-16.00 น ห้อง 5501

ดร.ศุภลักษ์ สุวัตถิ บรรยา

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch