ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561

Share This Post

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รหัส 18

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA รหัส 18 กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ รุ่นพี่รุ่นน้อง และเพื่อนๆต่างสาขา กิจกรรมดีๆที่เราจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อเป็นการต้อนรับอย่างอบอุ่นให้กับรุ่นน้องลูกแม่ไทร ในการเข้ามาเป็นครอบครัว MBA โดยมี อาจารย์ ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ต้อนรับนักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ชลบุรี

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch