บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำลังเปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร Data Science Strategy and Leadership เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานในระดับบริหารระดับต้นขึ้นไป พนักงานทุกสายงาน ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจทั่วไป

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กำลังเปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษา

✅หลักสูตรประกาศนียบัตร Data Science Strategy and Leadership
เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานในระดับบริหารระดับต้นขึ้นไป พนักงานทุกสายงาน ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจทั่วไป

✅โดยมีเนื้อหาหลักแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1: Strategic Data Science for Business Innovation
ส่วนที่ 2: Practical Data Science for Business Operation

✅เรียนทุกวันเสาร์ 13.00-16.00 น. (เริ่ม 14 ส.ค. 64)
รวมทั้งสิ้น 15 หัวข้อ
(สามารถเรียนออนไลน์และดูคลิปย้อนหลังได้)

สอนโดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และวิทยากรรับเชิญที่มีประสบการณ์ตรงมากมาย

ค่าลงทะเบียน
ส่วนที่ 1: 5,000 บาท
ส่วนที่ 2: 8,000 บาท
ส่วนที่ 1+2: 12,000 บาท

✅สนใจสมัครคลิก
https://forms.gle/oM5HHMDZfhpBFaTk7

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 089-890-9394 หรือ 095-619-5991
หรือ
Line: @gsutcc

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch