บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัคร 6 คอร์สวิชากฎหมาย สมัครได้แล้ววันนี้

Share This Post

ได้เปรียบกว่า…ถ้ารู้กฎหมาย

ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร หรือเจ้าของธุรกิจ

หากคุณเข้าใจ รู้ลึก รู้จริงในข้อกฎหมายเฉพาะด้าน

“6 คอร์สวิชากฎหมาย” ให้เลือกเรียน

พร้อมรับประกาศนียบัตร จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

+กฎหมายองค์กรธุรกิจขั้นสูง

+ภาษีนิติบุคคลและการวางแผนภาษี

+กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความปลอดภัยไซเบอร์เบื้องต้น

+กฎหมายล้มละลายขั้นสูง

+กฎหมายธุรกิจยุคใหม่

+กฎหมายพาณิชยนาวี

เรียนวันเสาร์อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่ 14 สิงหาคม 64 เป็นต้นไป

สมัครเรียนได้ทาง

https://bit.ly/3zuWxPM

ดูและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Website: https://gs.utcc.ac.th

Facebook: https://www.facebook.com/GSUTCC/

โทรศัพท์/Id Line 095-367-5512 หรือ 081-278-4559

Twitter : @gs_utcc

IG: gs.utcc

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch