กิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศและกิจกรรมสานสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศและกิจกรรมสานสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2558

Share This Post

กิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศ และ กิจกรรมสานสัมพันธ์ หลักสูตร MBA Online หลักสูตร CEO MBA และ หลักสูตร บัญชีภาษี 4+1

นักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตร MBA Online หลักสูตร CEO MBA และ หลักสูตร บัญชีภาษี 4+1
เข้าศึกษาดูงาน บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) กลุ่ม บริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน) จ.สมุทรสาคร โดยมี อาจารย์ ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ นำทีมนักศึกษาเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์จากปลาทะเล และอาหารกระป๋องกลุ่ม บริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน) ผู้นำการผลิตผลิตภัณฑ์ ปลากระป๋องและทูน่ากระป๋อง ตราซูเปอร์ ซี เชฟ

จากนั้น นักศึกษาเดินทางไปยัง โรงแรม Hua Hin Marriott Resort & Spa เพื่อทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่าง 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร MBA Online หลักสูตร CEO MBA และ หลักสูตร บัญชีภาษี 4+1 เมื่อวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2559

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch